ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
Η Glean διαθέτει τεχνικούς ενήμερους με σεμινάρια για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο. Το τεχνικό προσωπικό σας επισκέπτεται και επιμελείται την καλή λειτουργία των πλυντηρίων σας και των δοσομετρικών συστημάτων σε τακτά διαστήματα. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω βλάβης οι τεχνικοί της Glean θα επιμεληθούν το συντομότερο δυνατόν μετά από το τηλεφώνημά σας την αποκατάσταση της βλάβης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση πλην το κόστος των ανταλλακτικών, εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας.

Τα προϊόντα μας δίνουν τις ιδανικές, οικονομικές και αποτελεσματικές λύσεις, επιβεβαιώνοντας έτσι πως ΟΤΙ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ.

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - HACCP
Το επιστημονικό προσωπικό (ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) αναλαμβάνει την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού των πελατών-συνεργατών μας, για την σωστή και οικονομική χρήση των προϊόντων καθώς και την παρακολούθηση εφαρμογής των προγραμμάτων HACCP.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ // ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 // Αρ.Πιστοπ. 648/Δ/2010
Προϊόντα HACCP Εκπαίδευση
credits
W3C Valid xHTML 1.0
 
W3C Valid CSS
INTERNETwebsite